Den eviga utmaningen

Ett vanligt missförstånd vad gäller träning på gym är att man alltid skall utföra ett visst antal rörelser ett visst antal gånger. En typisk rekommendation som nybörjaren får är att träna varje muskelgrupp i set om 3×12. Vad många inte inser är att det varken är antalet reps eller de tre omgångarna som ger resultat, utan snarare hur mycket man ger varje gång.

Principen är enkelt: om man utför ett antal reps med en viss vikt så bör de två eller tre sista gångerna vara riktigt jobbiga. Efter det vilar man i 30-60 sek och utför sedan ett nytt antal reps tills man nästan baxnar på slutet. Sedan gör man samma sak en eller två gånger till. Det här innebär att man förmodligen klarar färre och färre reps varje gång, men att man verkligen utmanar sina muskler under varje runda. Anledningen till att man räknar antalet är att man vill hålla koll på hur mycket man orkar, så att man successivt kan öka antalet reps eller vikten man tränar med. På så sätt får man de optimala resultaten och ger kroppen och musklerna ständiga utmaningar, vilket främjar styrkan och uthålligheten.