Träning mot cancer

Stillasittande är idag en av de stora hälsofarorna och enligt Cancerfonden löper människor som sitter stilla mycket hela 20 % högre risk att drabbas av cancer. Det är alltså inte bara frågan om bristande kondition och svaga muskler som bristen på rörelse ger, utan även allvarliga konsekvenser som dålig blodcirkulation, försämrat immunförsvar och en ökad risk för sjukdomar som cancer och diabetes.

Enligt sjutton olika studier som sammanförts har man idag lyckats konstatera att människor som inför enkel vardagsmotion, som till exempel promenader eller en runda runt kontoret en gång i timmen, genast får ett bättre försvar mot cancer. Hur exakt det fungerar har man ännu inte kunnat kartlägga då det kommer kräva djupgående studier av kroppens molekylära uppbyggnad och försvar, men man kan redan observera faktumet att motion och träning är bra mot cancer.

Att träna med cancer

Ytterligare ett intressant resultat av många års studier är att människor som drabbats av cancer kan dra stor nytta av att fortsätta träna under sin sjukdomstid. Teorin är att det håller igång kroppens alla organ och dessutom hjälper livsviktiga hormoner och reparationsfunktioner att komma igång, vilket i sin tur boostar den egna förmågan att läka sig själv. Än så länge har man konstaterat att det särskilt hjälper cancerformer som drabbat lungor, bröst, tjocktarm och prostata och att träning kan motverka den trötthet som många upplever under sin behandling. Ytterligare en bonus är att människor som tränar tycks få färre återfall, vilket är något många forskare nu vill ge extra uppmärksamhet åt.

Den psykologiska faktorn

Att människor som tränar regelbundet ofta upplever ett gladare sinne och en mer harmonisk livsinställning är ett sedan länge konstaterat faktum, och när det kommer till cancerforskning har det visat sig utgöra ett viktigt vapen mot sjukdomen. Just när det kommer till cancer är det många som blir så chockade och deprimerade av sin diagnos att det gör dem handlingssvaga och orkeslösa. Även om det är fullt förståeligt ur ett medmänskligt perspektiv så hjälper det dock inte den sjuka att kämpa emot.

Många läkare idag informerar inte sina cancerpatienter om fördelarna med att träna under behandlingstiden och därför går tusentals människor miste om ett mycket värdefullt sätt att bli starkare fysiskt och mentalt på. Att känna att man fortfarande kan bli starkare och snabbare är nog så avgörande, men också att man får den där härliga, och välbehövliga, ruschen av lyckohormoner och adrenalin.

Kan verkligen alla?

Patienter som lider av cancer blir ofta rädda för att utsätta sig för ytterligare fysiska ansträngningar och väljer därför att sitta stilla mer efter sin diagnos. Förr i tiden brukade läkare till och med råda dem att ta det lugnt. Idag ser råden lite annorlunda ut, då läkare hellre råder sina patienter att träna så mycket som de kan och orkar.