Rekommendationer om träning

För den som är intresserad av att syssla med fysiska aktiviteter som ett medel att undvika och lindra sjukdomar är handboken FYSS, Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, att rekommendera. Den går att beställa online, men man kan också besöka dess hemsida för att få bra tips och råd om hur man bäst sköter sin träningsrelaterade hälsa.

Bland de viktigaste rekommendationerna som FYSS ger så är 150 minuters aktivitet för alla personer över 18 års ålder den som är mest grundläggande. Med detta menar man aktiviteter där man får upp pulsen och flåset lite mer än normalt, utan att det för den sakens skull innebär att man ger järnet till 100 %. Man bör sprida ut träningen över hela veckan och den bör vara i minst tio minuter varje gång.

Ett annat råd är att man bör träna sina muskler minst två gånger i veckan, och när man blir äldre är det mycket viktigt att man gör balansträning. Om man av någon anledning inte kan röra sig så mycket, till exempel vid skada eller funktionshinder, så rekommenderar FYSS att man gör det man kan – lite träning är bättre än ingen träning!