Vilka sjukdomar förhindras av träning?

Förutom de uppenbara fördelarna med regelbunden träning, som ökad muskelstyrka, förbättrad kondition och en hälsosammare vikt, så innebär motion och fysiska aktiviteter också att man bygger upp ett starkt försvar mot ett stort antal olika sjukdomar. Där man förr i tiden mest talade om fetmarelaterade tillstånd som till exempel diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar i samband med fysiska aktiviteter, så vet man idag att träning även hjälper mot många andra sjukdomar, som olika cancerformer och demenssjukdomar.

Enligt Statens Folkhälsoinstitut så finns det en myriad av sjukdomar som kan förhindras, lindras eller bromsas ner tack vare träning och forskningen idag satsar allt mer på att använda träning som ett fantastiskt alternativ till vanlig medicin. Man kan till exempel träna mot olika njursjukdomar, magproblem, artros, cystisk fibros och ryggbesvär och det finns starka belägg för att träning även motverkar svåra psykiska sjukdomar som schizofreni och handikappande mental ohälsa som depression.

Alla svenska landsting använder idag något som kallas Fysisk Aktivitet på Recept, vilket innebär att man helt enkel får träning som en behandlingsform vid olika tillstånd. Olika typer av träning passar olika sorters tillstånd; vid artros är det bra att cykla, om man har problem med ryggen är simning bra och om man lider av diabetes är det bra att få upp pulsen i allmänhet. Det viktigaste är dock vardagsmotionen, att man rör på sig regelbundet under dagens lopp och inte blir stillasittande för länge. Det kommer både hjärnan och kroppen bli tacksamma för i det långa loppet.